Installation

Alla har olika behov och vi har just därför skräddarsytt vårt koncept efter varje kundtyp så att vi kan möta era behov effektivt och billigt.

Hårdvara

Vi samarbetar med dem största leverantörerna i branschen. Oavsett behov, finns det alltid en laddbox som passar just er.

Information

Vi erbjuder alltid 5 års garanti för att se till att ni blir bekväma med lösningen som ni får av oss.

Grön energi

Studie: 3 av 4 svenskar kräver laddlösning

I den senaste undersökningen från Sifo framkommer det att en överväldigande majoritet av svenskar, närmare bestämt 73 procent, prioriterar tillgången till en laddlösning för elbilar vid köp av en ny bostad. Denna siffra stiger till 82 procent bland de som för närvarande bor i bostadsrätt, speciellt i storstadsområden. Det understryker en stark marknadstrend där elbilsägandet inte bara är en övervägande för framtiden utan en faktor som redan nu påverkar bostadsmarknaden betydligt.

Trenden speglar även det växande intresset för elbilar i Sverige. Med en tredjedel av alla nya bilar som säljs nu vara eldrivna, och med 63 procent av svenskarna som uttrycker att deras nästa bilköp kommer att vara en laddbar modell, blir behovet av tillgängliga laddlösningar vid hemmet mer akut än någonsin. Intressant nog planerar 42 procent av dessa potentiella köpare att byta bil inom de närmaste fem åren, och en imponerande 100 procent av nuvarande elbilsägare säger att de kommer att välja en elektrisk bil igen.

Denna data understryker vikten av att infrastrukturen för elbilsladdning håller jämna steg med fordonsförsäljningen för att tillgodose konsumenternas växande efterfrågan. Vålt, under ledning av VD Fabian Molander, erkänner betydelsen av denna trend och är engagerade i att erbjuda innovativa laddlösningar som uppfyller konsumenternas förväntningar och bidrar till en hållbar framtid. "Det är tydligt att tillgången till pålitliga laddlösningar vid bostaden blir en allt viktigare faktor för svenska hemköpare. Det är en utveckling vi på Vålt välkomnar och aktivt arbetar för att stödja," säger Fabian Molander.

Sifos undersökning kastar ljus över en avgörande aspekt av den pågående övergången till elektriska fordon i Sverige, och det är uppenbart att framtiden för bilåkande i landet är elektrisk, med en stark koppling till hur vi lever och bor.

Bostadsrättsföreningar står inför en viktig omställning när det gäller att integrera laddlösningar för elbilar som en del av deras långsiktiga planering. Det är en investering i framtiden som inte bara är nödvändig utan också alltmer efterfrågad av bostadsköpare. Med smarta laddningssystem som erbjuder enkel debitering, blir processen smidig och rättvis för alla inblandade. Även om regelverket för samfälligheter kring elbilsladdning kan vara utmanande, är det en fråga som behöver uppmärksammas och förenklas av myndigheterna.

Vålt, med Fabian Molander som VD, erkänner vikten av dessa insikter och arbetar för att främja utvecklingen av laddinfrastruktur som kan öka värdet och attraktionskraften hos bostäder.

"Vi ser en tydlig trend där laddmöjligheter inte bara ökar bostadens värde utan också dess attraktionskraft. Detta är något vi bekräftat genom dialog med både fastighetsägare och mäklare. Att erbjuda laddlösningar är snart en hygienfaktor, inte bara för bostäder utan också för kommersiella fastigheter,"

// Fabian Molander.

Bostadsrättsföreningar står inför en viktig omställning när det gäller att integrera laddlösningar för elbilar som en del av deras långsiktiga planering. Det är en investering i framtiden som inte bara är nödvändig utan också alltmer efterfrågad av bostadsköpare. Med smarta laddningssystem som erbjuder enkel debitering, blir processen smidig och rättvis för alla inblandade. Även om regelverket för samfälligheter kring elbilsladdning kan vara utmanande, är det en fråga som behöver uppmärksammas och förenklas av myndigheterna.

Intresset för att investera i laddinfrastruktur är tydligt bland konsumenterna, där 28 procent är villiga att betala mer för en bostad som erbjuder möjligheten att ladda deras elbil. Denna siffra ökar i storstadsområden, där invånarna är mer benägna att betala extra för bekvämligheten av en laddlösning. Bland de som planerar att skaffa en ny laddbar bil inom de kommande fem åren, är nästan hälften beredda att betala ett tillägg för att säkerställa att deras nya hem är utrustat med en sådan facilitet.

Sifo-undersökningen, utförd av Kantar Public, baseras på intervjuer med en representativ urvalsgrupp av den svenska befolkningen, vilket ger en pålitlig överblick av allmänhetens åsikter och förväntningar på elbilsladdning i bostadssammanhang. Vålt står fast vid sitt engagemang för att underlätta denna övergång till en mer hållbar och eldriven framtid.

Alexander Rönndahl CMO & Account Manager 072-609 00 01