Installation

Alla har olika behov och vi har just därför skräddarsytt vårt koncept efter varje kundtyp så att vi kan möta era behov effektivt och billigt.

Hårdvara

Vi samarbetar med dem största leverantörerna i branschen. Oavsett behov, finns det alltid en laddbox som passar just er.

Information

Vi erbjuder alltid 5 års garanti för att se till att ni blir bekväma med lösningen som ni får av oss.

Regelverk

Grön Teknik 2024: Hur fungerar det?

Med införandet av det gröna teknikavdraget 2021, liknande ROT- och RUT-avdrag, erbjuds nu upp till 50% skattereduktion för installation av miljövänliga tekniker såsom laddboxar och solcellssystem. Detta steg motiverar allt fler att bidra till en grönare framtid.

Grön Teknik-avdraget, en viktig del i Sveriges miljöstrategi, fortsätter att stärka övergången till hållbara energilösningar in i 2024. Avdraget, som täcker halva kostnaden för arbete och material vid installation av laddstationer för elbilar och solcellssystem, erbjuder en direkt möjlighet för hushåll och företag att minska sitt klimatavtryck samtidigt som de drar nytta av ekonomiska fördelar.

Denna skattereduktion, applicerbar vid köp och installation genom kvalificerade leverantörer som Vålt, underlättar för alla att investera i grön teknik. Vålt står redo att bistå med expertis från planering till färdigställande, säkerställande att varje kund kan maximera sin investering med tillgängliga statliga incitament. Med det gröna teknikavdraget blir det enklare för individer och företag att bidra till en mer hållbar framtid genom att investera i miljövänliga teknologier. Vålt, som en kvalificerad leverantör, är här för att vägleda dig genom varje steg i processen – från det initiala urvalet av grön teknik till den slutliga installationen. Vi ser till att du inte bara förstår de fördelar och möjligheter som finns med avdraget utan också hur du kan optimera din investering. Vårt mål är att göra övergången till grön teknik så smidig och givande som möjligt för dig.

"Det gröna teknikavdraget öppnar dörrar för oss alla att aktivt delta i Sveriges elektrifiering. Det är inte bara ett ekonomiskt incitament, utan en investering i vår gemensamma framtid," uttrycker Alexander Rönndahl, CTO & Account Manager.

Att utnyttja det gröna teknikavdraget genom Vålt är enkelt. Börja med att kontakta Vålt för en konsultation där vi tillsammans identifierar de bästa grön teknik-lösningarna för dina behov. Vålt sköter sedan allt från ansökan om avdraget till installationen av utrustningen, säkerställande att processen är smidig och följer alla regler. Med Vålts expertis maximerar du din investering och bidrar till en hållbar framtid.

För att få en mer detaljerad förståelse av hur skattereduktionen för grön teknik fungerar, rekommenderar jag att du besöker Skatteverkets hemsida. Där hittar du komplett information om beräkningen av avdraget, vilket inte enbart är 50% rakt av, utan inkluderar specifika regler och villkor som måste beaktas.

För mer information, besök Skatteverket.

Alexander Rönndahl CMO & Account Manager 072-609 00 01