Installation

Alla har olika behov och vi har just därför skräddarsytt vårt koncept efter varje kundtyp så att vi kan möta era behov effektivt och billigt.

Hårdvara

Vi samarbetar med dem största leverantörerna i branschen. Oavsett behov, finns det alltid en laddbox som passar just er.

Information

Vi erbjuder alltid 5 års garanti för att se till att ni blir bekväma med lösningen som ni får av oss.

Grön energi

Lastbalansering till din laddbox – hur det fungerar

För att effektivisera elbilsladdning, implementerar Vålt smarta lösningar för både intern och extern lastbalansering. Intern lastbalansering mellan laddboxar säkerställer en jämn fördelning av tillgänglig effekt, medan extern lastbalansering via exempelvis, Enegic, anpassar laddning efter fastighetens totala energiförbrukning. Detta optimerar energianvändningen och förhindrar överbelastning.

  • Intern Lastbalansering: Laddboxarna kommunicerar sinsemellan för att dynamiskt justera laddningskapaciteten baserat på antalet aktiva laddningar.
  • Extern Lastbalansering med Enegic: Anpassar laddboxarnas effekt efter hela fastighetens aktuella energibehov, vilket säkerställer en effektiv användning av tillgänglig energi.
  • Vålt stöd: Vi erbjuder full support från start till mål, inklusive installation och konfiguration av lastbalanseringssystem, för att förenkla processen för våra kunder.

Med Zaptec Pros laddboxar kan intern lastbalansering effektivisera laddningsprocessen genom intelligent kommunikation mellan enheterna. Denna funktion tillåter systemet att automatiskt fördela tillgänglig strömkapacitet mellan aktiva laddpunkter. Om antalet fordon som laddar ökar, justeras laddkraften nedåt för varje ansluten bil för att balansera belastningen och undvika överbelastning av elnätet. Detta säkerställer att alla fordon får ström på ett jämnt och effektivt sätt, baserat på aktuell tillgänglighet och utan att kräva ytterligare manuell konfiguration.

"Dynamisk och intern lastbalansering är fundamentalt för större installationer som bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Det garanterar inte bara en stabil och effektiv energifördelning men bidrar även till en hållbar framtid," säger Alexander Rönndahl, CTO & Account Manager.

Enegic Monitor revolutionerar hur vi närmar oss energihantering i större fastigheter. Genom realtidsoptimering av laddboxars effekt, baserat på fastighetens totala energianvändning, möjliggör den en balanserad och effektiv energifördelning.

Med produkten Enegic Monitor kan extern lastbalansering effektivt optimeras genom att anpassa laddboxarnas effekt baserat på hela fastighetens energianvändning i realtid. Genom att övervaka och analysera energiförbrukningen, säkerställer Enegic att laddningskapaciteten dynamiskt justeras för att matcha tillgängliga resurser, vilket möjliggör en mer hållbar och kostnadseffektiv energianvändning.

Alexander Rönndahl CMO & Account Manager 072-609 00 01