Installation

Alla har olika behov och vi har just därför skräddarsytt vårt koncept efter varje kundtyp så att vi kan möta era behov effektivt och billigt.

Hårdvara

Vi samarbetar med dem största leverantörerna i branschen. Oavsett behov, finns det alltid en laddbox som passar just er.

Information

Vi erbjuder alltid 5 års garanti för att se till att ni blir bekväma med lösningen som ni får av oss.

Nyhet

V2G teknologi

Stig in i framtiden med Vehicle-to-Grid (V2G) - där dina elbilar inte bara tar dig dit du vill, utan också stödjer ditt lokala elnät och ger dig en ny dimension av kraft och flexibilitet. Upptäck hur dina färdmedel blir en del av den gröna energiomställningen samtidigt som de öppnar dörren till spännande möjligheter för både miljön och din plånbok.

Vad är V2G?

Vehicle-to-Grid (V2G) är en teknik som möjliggör att elbilar kan användas för att lagra och leverera elektricitet till elnätet, vilket bidrar till att balansera efterfrågan och tillgång i elsystemet.

V2G-tekniken representerar en innovativ lösning för att
integrera elbilar i elnätet och öka flexibiliteten och effektiviteten i energisystemet. Med fortsatt forskning, utveckling och samarbete mellan olika aktörer har V2G tekniken potential att spela en betydande roll i övergången till ett mer hållbart och robust energisystem.

Vehicle-to-Grid (V2G) representerar en innovativ teknologi som integrerar elbilar i elnätet på ett dynamiskt sätt. Genom att låta elbilar fungera som mobila energilager kan V2G-tekniken bidra till att balansera efterfrågan och tillgång i elnätet, vilket är avgörande för att säkerställa stabilitet och effektivitet.

Här är en mer omfattande förklaring av V2G och dess fördelar:

Funktionsprincip:

 • Laddning och urladdning: Vid traditionell användning laddas elbilar från elnätet. Med V2G-teknik kan elbilar också mata ström tillbaka till elnätet när de inte används för körning. Detta sker genom att batterierna i elbilarna kopplas till elnätet och kan leverera lagrad energi vid behov.
 • Kommunikation och styrning: För att möjliggöra V2G måste elbilar vara utrustade med teknik för kommunikation och styrning. Detta gör det möjligt för elbilen att interagera med laddinfrastrukturen och elnätet för att reglera laddnings- och urladdningsprocesserna baserat på faktorer
  som efterfrågan, tillgång på förnybar energi och elpriser.
 • Flexibilitet och optimering: Genom att ansluta elbilar till elnätet öppnas möjligheter för flexibel användning av lagrad energi. Detta innebär att elbilar kan laddas när elpriserna är låga eller när det finns överskott av förnybar energi och sedan tömmas när efterfrågan och elpriserna är höga. På så sätt kan V2G-tekniken bidra till att optimera användningen av både elbilar och elnätet.

Fördelar med V2G:

 • Stabilisering av elnätet: V2G möjliggör balansering av efterfrågan och tillgång i elnätet genom att använda elbilar som flexibla energiresurser. Detta kan bidra till att minska risken för strömavbrott och öka stabiliteten i elnätet, särskilt med tanke på den ökande andelen förnybar energi som kan vara variabel i produktionen.
 • Effektiv användning av förnybar energi: Genom att ansluta elbilar till elnätet kan överskott av förnybar energi, till exempel från sol- och vindkraft, lagras i bilbatterierna och användas när efterfrågan är hög eller när tillgången på förnybar energi är låg. Detta bidrar till att öka användningen av förnybar energi och minska behovet av fossilbränslebaserade kraftverk.
 • Ekonomiska fördelar för elbilsägare: Genom att delta i V2G-program kan elbilsägare dra nytta av att sälja överskottsel till elnätet och därigenom generera extra intäkter. Dessutom kan de optimera sin laddning för att dra nytta av lägre elpriser och undvika höga kostnader för effektuttag.
 •  Minskad belastning på elnätet: Genom att använda elbilar som mobila energilager kan belastningen på elnätet minskas, vilket kan bidra till att undvika behovet av kostsamma uppgraderingar av elnätet för att möta ökad efterfrågan.

Utmaningar och framtida potential:

 • Teknisk komplexitet: Implementeringen av V2G teknik kräver avancerade tekniska lösningar för att säkerställa pålitlig kommunikation och styrning mellan elbilar, laddinfrastruktur och elnätet.
 • Regulatoriska och marknadsutmaningar: För att V2G-tekniken ska kunna realiseras fullt ut krävs anpassning av regelverket och marknaden för att möjliggöra effektiv handel med el mellan elbilar och elnätet.
 • Användaracceptans: För att V2G-tekniken ska få bred acceptans krävs utbildning och medvetenhetsspridning bland både elbilsägare ochallmänheten om dess fördelar och funktion.
Fabian Molander VD och grundare. 072-609 01 01