Installation

Alla har olika behov och vi har just därför skräddarsytt vårt koncept efter varje kundtyp så att vi kan möta era behov effektivt och billigt.

Hårdvara

Vi samarbetar med dem största leverantörerna i branschen. Oavsett behov, finns det alltid en laddbox som passar just er.

Information

Vi erbjuder alltid 5 års garanti för att se till att ni blir bekväma med lösningen som ni får av oss.

Integritetspolicy

Nedan kan ni läsa mer om hur vi behandlar er data, vilken data som samlas in och era rättigheter enligt bland annat GDPR.

1. Ansvarig för personuppgiftsbehandling

Den ansvarige för behandlingen av dina personuppgifter är Vålt AB, organisationsnummer 556815-9700, Färögatan 33, 164 53 Kista. Vålt AB värdesätter din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Allt i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).  

2. Kontakt

Telefonnummer: 08-518 058 22 E-post: info@kontaktvolt.se Adress: Färögatan 33, 164 53 Kista

3. Cookies / Kakor

4. Allmän information och omfattning

Denna integritetspolicy träder i kraft från och med 2024-03-01. Vålt ABs integritetspolicy kan komma att uppdateras över tid, och det är alltid den senaste versionen som är giltig. Denna version ersätter alla tidigare publicerade versioner av policyn. Det är användarens ansvar att regelbundet ta del av den senaste versionen av integritetspolicyn för att vara informerad om eventuella ändringar. Den aktuella versionen av policyn är alltid tillgänglig på vår hemsida, https://vålt.se/integritetspolicy/.

5. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Vålt lagrar och behandlar följande information om våra kunder samt köpare:
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Orderinformation
  • Eventuellt andra uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtalet med dig
Syftet med behandling av information är att administrera kundrelation, leverera beställda produkter samt tjänster, hantera garantier samt service och fakturering.

6. Rättslig grund för behandling

GDPR kräver att alla organisationer som behandlar samt lagrar personuppgifter har en rättslig grund för åtgärden. Vålt behandlar personuppgifter främst för att kunna ingå och fullgöra avtal med köpare. Vidare behandlar Vålt personuppgifter där vi har rättslig förpliktelse, det vill säga när svensk lagstiftning kräver detta, exempelvis vid bokföring i enlighet med Bokföringslag (1999:1078).

7. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, såvida vi inte har skyldigheter i enlighet med svensk lag eller att det är nödvändigt för att fullgöra avtal.

8. Dina rättigheter

Dina rättigheter är följande:
  • Du har rätt att begära tillgång till och få insyn i de uppgifter vi behandlar om dig. - Du har rätt till att få uppgifter om lagringstid samt var uppgifterna inhämtas ifrån. - Du har rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter om du som kund registrerat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.
  • Du har rätt att begära begränsning av behandling, såvida behandlingen inte är nödvändig för oss kopplat till syftet med denne.
  • Du har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om du anser att Vålt inte gör rätt i förhållande till uppgifterna.
Välkommen att kontakta oss på mejl info@kontaktvolt.se eller telefon 08-518 058 22 om du har frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter.

9. Vid klagomål

Integritetsskyddsmyndighetens (tidigare Datainspektionen) arbete är att kontrollera att behandling av personuppgifter efterföljs. Om du som köpare anser att vi på Vålt inte efterlevt de regleringar som finns i Dataskyddsförordningen har ni rätt att höra av er till integritetsskyddsmyndigheten.