Installation

Alla har olika behov och vi har just därför skräddarsytt vårt koncept efter varje kundtyp så att vi kan möta era behov effektivt och billigt.

Hårdvara

Vi samarbetar med dem största leverantörerna i branschen. Oavsett behov, finns det alltid en laddbox som passar just er.

Information

Vi erbjuder alltid 5 års garanti för att se till att ni blir bekväma med lösningen som ni får av oss.

Laddbox – Fastighetsbolag

Låt Vålt hantera administrationen & driften av er elbilsladdning.

Ramavtal

Vi på Vålt strävar efter att elektrifiera Sverige. Därav har vi tagit fram ett ramavtal specifikt för fastighetsbolag.

Projektering

Vi hanterar processen från start till slut och erbjuder möjligheten att samarbeta med befintliga partners för en effektiv hantering.

Support & drift

Vi hanterar supporten och driften av era laddstationer. Vi sätter upp kontaktuppgifter på samtliga laddboxar och oavsett frågeställning, så vänder ni eller era medlemmar sig mot oss.

Subvention

Vi hanterar subventionen åt er, både för nuvarande och kommande projekt. Vi har erfarenheten av att hantera flera olika ansökningar åt samma fastighetsbolag.

Ramavtal

Samarbeta med oss och få fantastiska priser för samtliga anläggningar.

Vålt samarbetar med flertal fastighetsbolag och möjliggör en enkel och smidig process för fastighetsbolagen att kostnadseffektivt expandera sina nuvarande och framtida anläggningar med elbilsladdning och infrastrukturen för det.

  • En direkt kontaktperson för varje samarbete.
  • Vi skräddarsyr lösningen och samarbetet efter era behov.
  • Prisgaranti för expansiva och stora samarbeten.
Boka ett möte

Vanlig installation

Investera i ett elektrifierat Sverige och låt oss sköta det administrativa.

Vi assisterar med subventions ansökan, projekteringen, installationen & drift/support efteråt. Luta er tillbaka och låt oss hantera det administrativa, så du kan fokusera på att expandera ditt fastighetsbolag.

  • Kostnadsfria platsbesök.
  • Vi hanterar subventions-ansökan åt er.
  • 5 års garanti på produkt & installation.
Räkna på er lösning

Modernisera ert fastighetsbolag för en grön framtid

I en alltmer miljömedveten värld blir hållbarhetsåtgärder och gröna initiativ avgörande faktorer på fastighetsmarknaden.

Att tillhandahålla elbilsladdningsstationer ökar inte bara fastighetens värde utan är också en allt viktigare service för hyresgästerna. Vi står till tjänst med kostnadsfria konsultationer på plats, detaljerade offerter och omfattande support efter att installationen är avklarad.

Vi tar hand om all administration så att ert team kan fokusera på andra uppgifter, tack vare vår helautomatiska service. Vi implementerar en effektiv betalningslösning som låter er fastställa era egna priser utan dolda avgifter.

Som er fullservicepartner tar vi hand om allt från det första besöket på plats till långsiktig drift och underhåll.

Optimera ert fastighetsbolag med Vålts Ramavtal

I en bransch där effektivitet och kostnadskontroll är avgörande, erbjuder Vålt ett Ramavtal skräddarsytt för fastighetsbolag.

Vår tjänst avlastar ert team från tidskrävande administration genom att hantera allt från subventionsansökningar till långsiktigt underhåll. Vi vet hur viktigt det är med ekonomisk förutsägbarhet, och därför säkerställer vi att ni alltid får det bästa priset på marknaden genom vår prisgaranti.

Vi erbjuder kostnadsfria platsbesök för att noggrant bedöma era behov och skapa skräddarsydda lösningar som matchar era specifika krav. Vårt engagemang innebär inte bara att vi förenklar processen för er utan också att vi hjälper er att navigera i ansökningsprocesser för subventioner, vilket maximerar era besparingar och minimerar miljöpåverkan.

Som ert fullservicepartnerskap tar Vålt hand om alla steg i processen, från de första förberedelserna till genomförandet och den efterföljande uppföljningen, med målet att förenkla förvaltningen av era fastigheter och stärka er position på marknaden.

Unika debiteringsmodeller för Fastighetsbolag

Lås inte in ert fastighetsbolag i en standardiserad lösning, låt era behov styra er debiteringslösning.

Vi på Vålt samarbetar med flertal olika debiteringslösningar, allt för att kunna skräddarsy en debiteringslösning som passar just era behov. Vi har lösningar som är för publik laddning, föreningsliv eller fri från medlems-kostnad.
Vi implementerar smarta och effektiva debiteringsmodeller anpassade för fastighetsbolag, där hyresgästerna betalar för sin faktiska användning.
Detta innebär att fastighetsbolaget inte behöver förskottera några kostnader för till exempel el. All dokumentation är skräddarsydd för fastighetsbolag, vilket eliminerar behovet av omfattande administrativt arbete eller komplicerade redovisningsfrågor.

Fastighetsbolaget fastställer själva prissättningen, och alla extra intäkter tillfaller direkt bolaget utan mellanhänder. Dessutom erbjuder vi flexibla villkor utan bindningstider för både hyresgäster och fastighetsbolaget, vilket ger er full kontroll och flexibilitet

Låt oss hjälpa er,
boka ett kostnadsfritt möte

Gör som andra nöjda kunder – Välj Vålt för din elbilsladdning!
Fyll i uppgifterna så kontaktar vi er.

Alexander Rönndahl

CMO & Account Manager

Välj kundtyp

Hur man går tillväga

1

Möte & information

Det börjar med ett möte där vi kan förstå era förutsättningar och behov.
Därefter, så utvecklar vi ett skräddarsytt samarbete, vare sig det avser ramavtal eller en vanlig installation.

Läs mer

Vi delger all väsentlig information som ni kan behöva för att veta hur ni ska tackla framtiden och kommande expansioner, där inkluderat får ni även en prisbild för kommande arbeten.

2

Fastställer samarbetet

Oavsett om det är ramavtal eller vanlig installation, så är nästa steg att fastställa samarbetet och hur vi rör oss framåt.
Därefter så sätter vi upp tidpunkter för platsbesök av era anläggningar och prisbilder.

Läs mer

Samtliga platsbesök är alltid kostnadsfria och vi kommer diskutera specifika produkter/debiteringslösningar för just era behov, vilket kan variera från anläggning till anläggning.

3

Överlämning & Fakturering

Våra installationer är färdiga när dem är färdig besiktade och funktions kontrollerade.
Vi kommer tillsammans med er, testa samtliga ladd-stationer och debiteringslösning.

Läs mer

Vi fakturera efter överenskommelsen i vårt samarbete, vilket alltid är efter vi överlämnat anläggningen.
Vi förskotts-fakturerar aldrig, om inte det är något man kommit överens om tidigare i samarbetet.

Kan företag få avdrag för laddbox?

Som företag så har man möjligheten att få bidrag för icke publika laddstationer.
Bidraget är upp till 50% av kostnaden och max 15 000kr per laddpunkt.

Har företag rätt till grön teknik?

Företag har rätt till grön teknik, under förutsättningen att företaget och vi som utför arbetet har uppfyllt rätt villkor för skattereduktionen.
Vålt är godkänt under samtliga parameter och vi säkerställer alltid att ert företag också är det innan en installation påbörjas.

Är laddbox en inventarie?

Enligt Skatteverket kan kostnaderna för installation av laddningsstationer i byggnader som inte används för boende i vissa situationer klassificeras som byggnadsinventarier. Det är dock inte möjligt att ha byggnadsinventarier i byggnader avsedda för bostadsändamål.