Installation

Alla har olika behov och vi har just därför skräddarsytt vårt koncept efter varje kundtyp så att vi kan möta era behov effektivt och billigt.

Hårdvara

Vi samarbetar med dem största leverantörerna i branschen. Oavsett behov, finns det alltid en laddbox som passar just er.

Information

Vi erbjuder alltid 5 års garanti för att se till att ni blir bekväma med lösningen som ni får av oss.

Laddbox – Företag

Erbjud era anställda eller besökare elbilsladdning & elektrifiera ert företag.

Säkerheten först

Våra produkter uppfyller alla säkerhetsföreskrifter och standarder inom området för laddning av elbilar.

Projektering

Vi hanterar processen från start till slut, från första platsbesöket till driftsättning, med support livet ut därefter.

Support & drift

Vi hanterar supporten och driften av era laddstationer. Alla frågor och funderingar ni må ha, så vänder ni er alltid mot oss på Vålt. Alla kunder får en dedikerad kontaktperson.

Subvention

Vi erbjuder att hantera subventions-ansökan åt samtliga av våra kunder. Vill man sköta det själv, så assisterar vi alltid med lathundar & mallar.

Ramavtal

Samarbeta med oss och säkra förmånliga priser för era projekt över hela landet.

Vålt engagerar sig i samarbete med en mängd företag, vilket underlättar för dessa att på ett kostnadseffektivt sätt bredda sina befintliga och kommande projekt med installationer av elbilsladdningsstationer och den nödvändiga infrastrukturen.

  • Dedikerad kontaktperson för hela samarbetet.
  • Skräddarsydda lösningar anpassade efter era behov, särskilt för företag som planerar löpande installationer över hela landet.
  • Prisgaranti för omfattande och växande partnerskap.
Boka ett möte

Standardinstallation

Bidra till ett elektrifierat Sverige och överlåt det administrativa arbetet till oss.

Vi bistår med ansökningar om subventioner, planering, installation samt drift och support efteråt. Ni kan andas ut och låta oss sköta det administrativa, så att ni kan koncentrera er på att utveckla ert företag.

  • Kostnadsfria besök på plats.
  • Vi tar hand om ansökningar om subventioner för er.
  • 5 års garanti på både produkter och installation.
Räkna på er lösning

Uppgradera ert företag för en hållbar framtid

I en värld där miljömedvetenhet blir allt viktigare, spelar hållbarhetsinsatser och gröna initiativ en central roll inom näringslivet.

Genom att erbjuda elbilsladdningsstationer höjer ni inte bara ert företags profil utan tillhandahåller även en alltmer efterfrågad tjänst för era anställda och kunder. Vi erbjuder kostnadsfria platsbesök, skräddarsydda offerter och heltäckande support efter att installationen är klar.

Vi avlastar er från all administration så att ni kan lägga ert fokus på företagets kärnverksamhet, med vår helautomatiserade service. Vi skapar en skräddarsydd betalningslösning som låter er bestämma era egna priser, helt utan dolda avgifter.

Som er helhetspartner tar vi hand om allt från första mötet till den långsiktiga skötseln och underhållet av era elbilsladdningsstationer.

Effektivisera ert företag med Vålts Ramavtal

I en sektor där effektivitet och kostnadseffektivitet spelar en avgörande roll, erbjuder Vålt ett Ramavtal anpassat för företag.


Vår tjänst minskar den tidskrävande administrationen för ert team genom att sköta allt från ansökningar om subventioner till underhåll på lång sikt. Vi förstår vikten av ekonomisk förutsägbarhet, och med vår prisgaranti säkerställer vi att ni alltid erhåller marknadens bästa priser.

Genom kostnadsfria besök på plats utvärderar vi era specifika behov för att erbjuda skräddarsydda lösningar. Vårt åtagande är inte bara att förenkla processen för er utan också att bistå med att navigera i ansökningsprocesser för subventioner, vilket optimerar era besparingar och minskar miljöavtrycket.

Som er helhetslösande partner hanterar Vålt varje steg i processen, från initiala förberedelser till genomförande och långsiktigt underhåll, allt för att förenkla hanteringen av era projekt och förbättra ert företags ställning på marknaden.

Vi underlättar processen för subventioner

Vi kan sköta er ansökan med en fullmakt – låt oss hantera alltihop!

Med de nuvarande subventionerna och bidragen kan företag få upp till 50% av kostnaderna för elbilsladdning subventionerade. Det kan vara komplicerat att navigera i regelverket kring dessa subventioner, varför vi har utarbetat specifika guider och en särskild sektion på vår hemsida för att göra processen smidigare för företag. Vi erbjuder även att ta hand om hela ansökningsprocessen för subventioner genom en fullmakt, så att ditt företag kan lägga energin på andra saker medan vi tar hand om det administrativa.

Vålt gör det enkelt för företag att införa elbilsladdning, befriade från administrativa krångel, med säkerheten att arbetet utförs professionellt.

Låt oss hjälpa er,
boka ett kostnadsfritt möte

Gör som andra nöjda kunder – Välj Vålt för din elbilsladdning!
Fyll i uppgifterna så kontaktar vi er.

Alexander Rönndahl

CMO & Account Manager

Välj kundtyp

1

Platsbesök & Information

Allt startar med att förstå era behov.

Ni kontaktar oss för att boka ett kostnadsfritt platsbesök. Under besöket utvärderar vi era förutsättningar, bedömer kapaciteten i elcentralen och diskuterar era visioner för en framtida installation.

Läs mer

Därefter tillhandahåller vi ett informationsbrev som innehåller relevant information och skapar en skräddarsydd offert. Offerten kan anpassas i efterhand utifrån era specifika behov och idéer.

2

Offert & Genomgång

Följande platsbesöket sammanställer vi en detaljerad offert för projektet.
I offerten inkluderar vi också information om betalningsmodellen, de erbjudna produkterna, garantivillkor och serviceavtal.

Läs mer

Sedan arrangerar vi en digital genomgång av offerten tillsammans med er och eventuella andra intresserade parter.
Detta blir en chans för er att ställa frågor kring offerten, själva arbetet, och de produkter som ingår, under ett kort informativt möte.

3

Godkännande & Planering

Efter att ni noggrant har översett offerten och eventuellt begärt justeringar, är nästa steg att godkänna offerten.
Med offerten godkänd, koordinerar vi ett möte för planeringen tillsammans med en elektriker för att fastlägga en tidplan.

Läs mer

Vi bestämmer sedan ett startdatum för projektet och organiserar alla nödvändiga förberedelser inför installationen.

4

Slutförande & Fakturering

Efter att installationen är helt avslutad, kommer den att ha genomgått slutbesiktning och kontroll.
Vi genomför en provladdning av stationerna tillsammans med er för att bekräfta att allt fungerar som det ska.

Läs mer

När allt är installerat och godkänt, utfärdar vi fakturan för projektet.
Vi tillämpar inte förskottsfakturering eller delbetalningar; fakturering sker endast för det fullständiga beloppet när installationen är helt genomförd.

5

Betalningslösning & Underhåll

Om en betalningslösning har valts för projektet, implementerar vi den vid detta tillfälle och ser till att kontaktinformation finns tillgänglig vid alla stationer.
Om ett serviceavtal finns på plats sköter vi all hantering kring betalningslösningen; utan ett sådant avtal tillhandahåller vi utbildningsmaterial och guider för hantering.

Läs mer

Med varje installation följer en femårig produktgaranti och en femårig garanti för hela anläggningen.
Vi tar hand om allt som rör underhåll och drift av anläggningen efter installationen, där ni alltid kan nå er dedikerade kontaktperson för eventuella frågor eller behov.

Kan företag få avdrag för laddbox?

Företag kan få avdrag för icke publika laddstationer.

Företag som planerar att installera laddstationer för främst bruk av boende eller anställda kan kvalificera sig för ett bidrag som täcker upp till 50% av investeringskostnaden genom "Ladda bilen"-programmet, med ett maximalt bidrag på 15 000 kronor per laddpunkt.

 

 

 

Hur fungerar betalning vid laddning på arbetsplatsen?

Vi erbjuder flertal olika debiteringslösningar som möjliggör att användaren debiteras direkt för förbrukningen.

Kan man köpa laddbox på företaget?

Det kan man göra.
För att vara berättigad till miljöbidraget för laddboxar måste både laddboxen och dess installation köpas från samma leverantör. Det innebär att du inte kan köpa laddboxen från ett företag och anlita ett annat för installationen. I ett sådant scenario blir du enbart berättigad till ROT-avdraget för installationsarbetet, vilket uppgår till 30%.

Vem betalar för elbilsladdningen i företaget?

Företaget som står för abonnemanget betalar för förbrukningen.
Genom en debiteringslösning så kan anställda betala för sin egna laddning, där företaget sätter själva priset.