Installation

Alla har olika behov och vi har just därför skräddarsytt vårt koncept efter varje kundtyp så att vi kan möta era behov effektivt och billigt.

Hårdvara

Vi samarbetar med dem största leverantörerna i branschen. Oavsett behov, finns det alltid en laddbox som passar just er.

Information

Vi erbjuder alltid 5 års garanti för att se till att ni blir bekväma med lösningen som ni får av oss.

Laddbox – Samfällighet

Erbjud era boende laddmöjlighet & framtidssäkra er Samfällighet.

Finansiering

Vill ni äga anläggningen eller vill ni att vi står för kostnaden? Vi erbjuder både köp & hyrlösning för er förening.

Projektering

Vi hanterar processen från start till slut, från första platsbesöket till driftsättning, med support livet ut därefter.

Support & drift

Vi hanterar supporten och driften av era laddstationer. Alla frågor och funderingar ni må ha, så vänder ni er alltid mot oss på Vålt. Alla kunder får en dedikerad kontaktperson.

Subvention

Vi erbjuder att hantera subventions-ansökan åt samtliga av våra kunder. Vill man sköta det själv, så assisterar vi alltid med lathundar & mallar.

Hyrkoncept

Låt oss stå för kostnaden och erbjud era medlemmar möjlighet till elbilsladdning

Vi på Vålt har tillsammans med vår samarbetspartner möjligheten att erbjuda ett hyrkoncept för Samfälligheter.
Konceptet fungerar som så att vi står för kostnaden för infrastrukturen och medlemmarna som vill nyttja en laddbox hyr en laddbox av oss.

  • Ingen kostnad för Samfälligheten.
  • Mellan 350-550 kr i hyreskostnad för laddbox.
  • Inga bindningstider.
Boka ett platsbesök

Vanlig installation

Investera i en grönare framtid och bli en mer attraktiv destination för nya medlemmar.

Vid en vanlig installation så står föreningen för kostnaden, men kan nyttja naturvårdsverkets bidrag på 50% för att få subvention på hela installationen. Föreningen äger då lösningen och vi projekterar, installerar och driftar anläggningen efteråt.

  • Kostnadsfritt platsbesök.
  • Vi hanterar subventions-ansökan åt er.
  • 5 års garanti på produkt & installation.
Räkna på er lösning

Säkerställ en grön framtid för er samfällighet

Att omfamna en grön framtid blir allt mer centralt inom samfälligheter.

Det blir allt viktigare att tillhandahålla laddmöjligheter för elbilar för medlemmarna, vilket direkt bidrar till att öka värdet på fastigheterna. Vi bistår er med kostnadsfria inspektioner på plats, transparenta prisförslag och kontinuerlig drift samt support efter att installationen är klar.

  • Vi tar över den administrativa bördan från er styrelse, tack vare vår hands-off service.
  • Vi implementerar en effektiv betalningslösning som gör att samfälligheten själv kan sätta priset, utan några dolda avgifter.
  • Som er fullservicepartner sköter vi allt från det initiala besöket på plats till den långsiktiga driften.

Vi underlättar processen med subventioner för er

Genom att ge oss fullmakt kan ni låta oss sköta hela processen!

I nuläget finns det subventioner och bidrag som gör det möjligt för samfälligheter att täcka upp till 50% av kostnaderna för elbilsladdningsinstallationer. Det kan vara en utmaning att navigera i landskapet av dessa ekonomiska incitament, varför vi har tagit fram särskilda vägledningar och en dedikerad sektion på vår webbplats för att underlätta för samfälligheter. Vi erbjuder dessutom att hantera hela processen för att söka subventionen genom fullmakt, vilket gör att samfälligheter kan ägna sig åt andra uppgifter medan vi tar hand om allt det administrativa. Vålt gör det smidigt för samfälligheter att införa elbilsladdning, fria från administrativa krångligheter, med försäkran om kvalitetsmässigt arbete.

Anläggningsbeslut & åtgärder

Vi hjälper er tolka ert anläggningsbeslut.

Med flertal olika former av installationer utförda hos Samfälligheter så har vi en hel del information och erfarenhet i hur man hanterar en installation i linje med sitt anläggningsbeslut.
Informationen som strömmar från Lantmäteriet varierar och hos många samfälligheter så råder det otydligheter i hur man hanterar sin gemensamhetsanläggning och samtidigt kunna erbjuda sina medlemmar möjligheten till elbilsladdning.
Kontakta oss idag, så ser vi till att göra ett platsbesök och sedan erbjuder vi även möjligheten att läsa igenom och ge er vår tolkning av ert anläggningsbeslut.

Låt oss hjälpa er,
boka ett kostnadsfritt möte

Gör som andra nöjda kunder – Välj Vålt för din elbilsladdning!
Fyll i uppgifterna så kontaktar vi er.

Alexander Rönndahl

CMO & Account Manager

Välj kundtyp

Hur man går tillväga

1

Platsbesök & Information

Allt startar med att förstå era unika behov.
Ni når ut till oss för att arrangera ett kostnadsfritt besök på plats, under vilket vi utvärderar era specifika förutsättningar, undersöker elsystemets kapacitet och lyssnar på era visioner för en framtida installation.

Läs mer

Därefter skickar vi ut ett informationsbrev som innehåller all nödvändig information och tar fram en anpassad offert.
Beroende på era specifika önskemål och idéer kan offerten justeras i ett senare skede.

2

Offert & Genomgång

Efter att vi har besökt er plats, utarbetar vi en offert för det planerade arbetet.
I offerten inkluderar vi även detaljer kring betalningslösningar, de aktuella produkterna, garantier samt information om serviceavtal.

Läs mer

Sedan organiserar vi en digital presentation av offerten för er och alla intresserade medlemmar eller boende som önskar delta.
Under denna genomgång erbjuds ni chansen att ställa frågor om offerten, det föreslagna arbetet och de produkter som ingår, i form av ett kort informationsmöte.

3

Accept & Projektering

Efter att ni har gått igenom offerten och föreslagit eventuella ändringar, är nästa steg att godkänna offerten.
Med godkännandet i hand, koordinerar vi ett möte för att planera projektet tillsammans med en elektriker.

Läs mer

Följande steg innebär att vi bestämmer ett startdatum för arbetet och tar hand om alla nödvändiga förberedelser inför installationen.

4

Överlämning & Fakturering

Efter att installationen har slutförts genomgår den en slutbesiktning och kvalitetskontroll.
Vi kommer sedan att genomföra en provladdning av stationerna tillsammans med er för att försäkra oss om att allt fungerar som det ska.

Läs mer

När allt är klart och godkänt skickar vi ut vår faktura till er.
Vi tillämpar inte förskottsfakturering eller delbetalningar, utan fakturerar endast det totala beloppet efter att installationen är fullständigt genomförd.

5

Debiteringslösning & Drift

Om ni har beslutat att använda en betalningslösning för er anläggning, är det nu vi konfigurerar denna och registrerar kontaktinformation för varje station.
Om det finns ett serviceavtal på plats tar vi hand om all administration kring betalningslösningen; utan ett sådant avtal tillhandahåller vi utbildningsmaterial, snabbguider och mallar för hantering

Läs mer

Vidare ingår en femårig produktgaranti och en femårig garanti för själva anläggningen i alla våra installationer.
Vi sköter all drift och underhåll av anläggningen efter installationen, där styrelsen har tillgång till en dedikerad kontaktperson för alla frågor och behov.

 

 

 

Kan samfälligheter få avdrag för laddbox?

Samfälligheter kan nyttja ladda bilen bidraget från naturvårdsverket för att få upp till 50% subvention för sin installation.

Vad finns det för krav för att installera laddboxar i en samfällighet av lantmäteriet?

Det krävs oftast en justering av anläggningsbeslutet för gemensamhetsanläggningen för samfälligheten. Vi erbjuder rådgivning och stöd i denna frågan.

Måste samfälligheter betala moms?

Om en samfällighet säljer varor eller tjänster emot ersättning till sina medlemmar, så skall en samfällighet momsregistreras. (Vilket man gör om man införskaffar laddboxar och vill debitera för förbrukningen).

Kan en samfällighet installera laddboxar?

Som samfällighet kan man gemensamt investera i och sätta upp laddboxar, vilket kan genomföras på ett delat område som till exempel den gemensamma parkeringsplatsen.