Installation

Alla har olika behov och vi har just därför skräddarsytt vårt koncept efter varje kundtyp så att vi kan möta era behov effektivt och billigt.

Hårdvara

Vi samarbetar med dem största leverantörerna i branschen. Oavsett behov, finns det alltid en laddbox som passar just er.

Information

Vi erbjuder alltid 5 års garanti för att se till att ni blir bekväma med lösningen som ni får av oss.

Subvention

Vi guidar & hanterar subventionen åt er.

Låt oss sköta subventionen, från ansökan till utbetalning

Subventioner kan kännas som en djungel – låt oss navigera den åt dig, oavsett om du är ett företag, privatperson eller förening.

Vi på Vålt tror att det är viktigt att underlätta för privatpersoner, företag eller föreningar att ta steget mot ett grönare Sverige och att kunna erbjuda sina medlemmar elbilsladdning. Därav hanterar vi alltid subventionen åt våra kunder. Vi ansöker, får ärendet godkänt och sedan hanterar utbetalningen åt er. Allting via en fullmakt.

Det existerar olika bidrag, privatpersoner har Grön teknik, det gröna teknikavdraget har tagit över som den nya formen av skattelättnad, ersättande det tidigare "Ladda hemma"-bidraget. Föreningar & företag har två olika bidrag, ett för icke publika laddstationer & ett för publika laddstationer.

Låt oss hjälpa er,
boka ett kostnadsfritt möte

Gör som andra nöjda kunder – Välj Vålt för din elbilsladdning!
Fyll i uppgifterna så kontaktar vi er.

Alexander Rönndahl

CMO & Account Manager

Välj kundtyp

Icke-publika laddstationer

Förenkla din övergång till eldrift med bidrag för icke-publika laddstationer.

För att stödja övergången till eldrivna fordon finns det stöd för installation av icke-publika laddstationer. Dessa bidrag är avsedda att underlätta för organisationer.

  • Stödet täcker upp till 50% av kostnaden för installationen.
  • Gäller för både fastigheter, företag & föreningar.
  • Vålt kan hantera hela ansökningsprocessen åt dig.

Publika laddstationer

Tillgängliggör framtidens mobilitet med stöd för publika laddstationer.

Stöd för publik laddinfrastruktur erbjuds genom Klimatklivet, ett initiativ som syftar till att minska koldioxidutsläppen och främja klimatvänliga val.

  • Bidrag finns för installation av publika laddstationer.
  • Stärker tillgängligheten och användningen av elbilar.
  • Vålt kan bistå med ansökningsprocessen för att säkerställa framgång.

Låt oss sköta ansökan

Slipp den administrativa huvudvärken. Ge Vålt en fullmakt så hanterar vi allting åt er.

Upp till 50% subvention

Oavsett bidragsform, så har ni möjligheten att få upp till 50% av installationen subventionerad.

Samtliga laddboxar är berättigade

Alla laddboxar vi arbetar med, är berättigade till skattelättnader/subventionering.

2-3 månaders hantering

Subventionen tar lång tid att få godkänd, påbörja er process redan idag.

Fortsättning under 2024

Agera snabbt för att säkra ditt bidrag – Vålt guidar dig!

För att möta den ökande efterfrågan på eldrivna fordon och bidra till att minska klimatpåverkande utsläpp, är det viktigt för Sverige att bygga ut sin laddningsinfrastruktur. Statliga bidrag är tillgängliga för företag och organisationer som är intresserade av att investera i installationen av laddstationer.

Denna statliga bidragssatsning fortsätter genom hela 2024, eller tills medlen är slut. Det är en uppmaning till att agera snabbt för de som är intresserade. Vålt står redo att assistera dig genom hela processen, från ansökan till färdig installation, för att säkerställa att du kan utnyttja dessa möjligheter till fullo.

Vad är Grön Teknik?

Grönt teknikavdrag har tagit över rollen från det tidigare "Ladda hemma"-bidraget och erbjuder nu skattelättnader på ett förenklat sätt. För privatpersoner har det aldrig varit lättare att utnyttja dessa förmåner. En betydande förändring är att individer inte längre behöver genomgå en ansökningsprocess för att få tillgång till avdraget.

Får man bidrag för laddbox?

Privatpersoner har Grön Teknik avdraget.
Övriga har ladda bilen bidraget.
Stödet ersätter upp till hälften av utgifterna, dock begränsat till ett högsta belopp på 15 000 kr för varje laddpunkt. Privatpersoner är inte berättigade till detta stöd. Det är inte heller applicerbart på laddstationer som är öppna för allmänheten eller sådana som krävs att installeras enligt lagar, andra regler eller som en del av villkoren i ett tillstånd.

Var ansöker man om bidrag för laddbox?

Som privatperson, så hanterar vi på Vålt detta genom avdrag direkt på fakturan.
Som företag, förening eller organisation, så gör man ansökan via naturvårdsverket, något som Vålt kan hantera åt er.

När försvinner grön teknik?

Hittills under 2024 har det inte kommit några uppdateringar från Skatteverket eller regeringen gällande framtiden för det gröna avdraget, om det kommer att upphöra, fortsätta i sin nuvarande form, eller genomgå förändringar inför 2025.

Hur mycket skatteavdrag kan man få om man installerar Laddstolpe till sin elbil?

Vid uppsättning av laddningsstationer för elfordon, tillämpas en skattereduktion på 50 procent av de totala kostnaderna för arbete och material.

Vad är skillnaden mellan publika och icke publika laddstationer?

Laddningspunkter för elfordon klassificeras i två huvudtyper: privat och offentligt tillgängliga.

Klimatklivet - Stöd för offentliga laddstationer
Genom Klimatklivet kan man erhålla finansiellt stöd för att etablera offentlig laddningsinfrastruktur. Offentliga laddningspunkter är öppna för alla och finns vanligen vid strategiska platser såsom vid större vägar, publika parkeringsplatser, shoppingcenter eller transportknutpunkter.

Ladda bilen - Stöd för privata laddstationer
Initiativet Ladda bilen erbjuder bidrag för utbyggnaden av privat laddinfrastruktur. Detta ger möjlighet för företag, bostadsrättsföreningar, och andra enheter att ansöka om ekonomiskt stöd för att installera laddningsstationer antingen vid bostäder eller arbetsplatser.