Installation

Alla har olika behov och vi har just därför skräddarsytt vårt koncept efter varje kundtyp så att vi kan möta era behov effektivt och billigt.

Hårdvara

Vi samarbetar med dem största leverantörerna i branschen. Oavsett behov, finns det alltid en laddbox som passar just er.

Information

Vi erbjuder alltid 5 års garanti för att se till att ni blir bekväma med lösningen som ni får av oss.

Nya elbilar

Laddhybrid eller Elbil?

Innan du bestämmer dig för att köpa antingen en laddhybrid eller en elbil, är det viktigt att noga överväga olika faktorer. Från din körmiljö till miljöpåverkan och kostnader så finns det flera aspekter att ta hänsyn till.

Ska jag köpa en laddhybrid eller en elbil?

Det beror på dina personliga preferenser, körmönster och miljömedvetenhet. En laddhybrid kan vara ett bra val om du vill ha flexibilitet med längre räckvidd och tillgång till förbränningsmotorn. Å andra sidan kan en elbil vara mer lämplig om du prioriterar låga driftskostnader, miljövänlig körning och har tillgång till elbilsladdning i ditt hem, förening eller arbete!

Skillnaden mellan elbilar och laddhybrider

Elbilar: Elbilar drivs uteslutande av en elmotor som får sin kraft från ett batteri. Det innebär att de inte har någon förbränningsmotor och därmed inte släpper ut några avgaser under körning. Elbilarna laddas vanligtvis hemma eller vid offentliga laddstationer och erbjuder nollutsläppskörning samt tyst körning, vilket gör dem idealiska för stadskörning och kortare resor.

Laddhybrider: Laddhybrider kombinerar en elmotor med en förbränningsmotor och kan drivas av både el och bensin. Detta ger dig flexibiliteten att köra längre sträckor med förbränningsmotorn om elen tar slut. Laddhybrider laddas också vanligtvis hemma men kan också tankas som en vanlig bil.

Att välja mellan en elbil och en laddhybrid är ett viktigt beslut för dig som vill göra ett miljövänligt val när det gäller din nästa bil. För att kunna göra det bästa valet är det viktigt att förstå inte bara skillnaderna mellan de två alternativen utan också hur de passar in i din livsstil, dina körbehov och din budget. Vi hoppas att våran guiden kommer hjälpa er att fatta beslutet som blir rätt för just er.

Vilket alternativ passar dig bäst?

Elbilar:

• Passar bäst för personer som huvudsakligen kör kortare sträckor i stadsmiljö och har tillgång till laddningsmöjligheter hemma eller på jobbet.
• Idealiskt för dem som värdesätter miljövänlig körning och låga driftkostnader på lång sikt.
• Passar också bra för dem som inte har några långväga resor planerade och kan planera sin körning runt laddningsbehovet.

Laddhybrider:

• Passar bäst för personer som kör både korta och längre sträckor regelbundet och vill ha flexibilitet att köra utan att oroa sig för laddning.
• Är ett bra alternativ för dem som inte har tillgång till
laddningsmöjligheter eller bor i områden med begränsad infrastruktur för elbilar.
• Passar också för dem som vill minska sina utsläpp men inte är redo att gå helt över till elbilen ännu.

För- och nackdelar med laddhybrider och elbilar

Miljöpåverkan och Hållbarhet:

Laddhybrid:

Fördelar:
• Laddhybrider minskar bränsleförbrukningen och utsläppen jämfört med konventionella bilar med förbränningsmotorer.
• De erbjuder en övergångsperiod för förare som vill minska sin klimatpåverkan utan att helt överge traditionella bränslen.
• Återvinningsprocessen för laddhybridbatterier är bättre etablerad och mindre komplicerad än för elbilar.

• Nackdelar:
• Laddhybrider är fortfarande beroende av fossila bränslen och släpper ut avgaser när de körs på förbränningsmotor.
• Produktionen av laddhybridbilar kräver liknande
tillverkningsprocesser som konventionella bilar, vilket medför miljöpåverkan.

Elbil:

• Fördelar:
• Elbilar är helt utsläppsfria när de körs och minskar därmed luftföroreningar och växthusgasutsläpp.
• De bidrar till att minska beroendet av fossila bränslen och främjar övergången till förnybar energi.

• Nackdelar:
• Tillverkningen av elbilbatterier kräver utvinning av sällsynta metaller och kan vara energiintensiv, vilket kan ha en betydande miljöpåverkan.
• Batteriåtervinning och avfallshantering är fortfarande utmaningar som behöver lösas för att förbättra den totala hållbarheten.

Kostnader och Ekonomi:

Laddhybrid:

Fördelar:
• Lägre initialt inköpspris jämfört med elbilar, vilket kan göra dem mer ekonomiskt överkomliga för vissa köpare.
• Lägre underhållskostnader än konventionella bilar, men högre än elbilar på grund av förbränningsmotorns närvaro.

Nackdelar:
• Bränslekostnaderna kan vara högre än elbilar, särskilt om de körs långa sträckor och laddas sällan.
• Risken för mekaniska fel och underhållskostnader för både förbrännings- och elmotor.

Elbil:

Fördelar:
• Lägre driftskostnader jämfört med både laddhybrider och konventionella bilar på grund av billigare elpriser och färre rörliga delar att underhålla.
• Potentiella besparingar på lång sikt genom skatterabatter, subventioner och lägre driftkostnader.

Nackdelar:
• Högre initialt inköpspris än laddhybrider, vilket kan vara ett avskräckande för vissa köpare.
• Kostnader för batteribyte eller -reparation omfattas inte alltid av garantin och kan vara betydande.

Praktisk Användning och Räckvidd:

Laddhybrid:

Fördelar:
• Bättre räckvidd och flexibilitet jämfört med elbilar på grund av den kombinerade förbrännings- och elmotorn.
• Inga bekymmer för räckviddsångest eftersom föraren alltid kan lita på förbränningsmotorn vid behov.

Nackdelar:
• Begränsad ren eldriftsräckvidd kan begränsa miljövinsterna för korta resor i stadsmiljöer.
• Svårigheter att hitta laddningsstationer för att ladda elbatteriet kan förhindra användning av den renodlade eldriften.

Elbil:

Fördelar:
• Ren eldrift ger en tystare, smidigare och mer hållbar
körupplevelse.
• Ökad tillgänglighet för laddningsinfrastruktur och ökad räckvidd med framsteg inom batteriteknik.

Nackdelar:
• Begränsad räckvidd och laddningsinfrastruktur kan begränsa användningen för långa resor eller i glesbygdsområden.
• Längre laddningstider jämfört med bränslefyllning kan vara ett hinder för vissa förare.

Alexander Rönndahl CMO & Account Manager 072-609 00 01